Detské jasle - Rozprávkovo

Vzniklo z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Nutnosť riešiť situáciu rodičov a starostlivosť o ich deti si v súčasnosti uvedomujú i odborníci a vláda prijatím zákona č. 513/2010 Z. z.

Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa  a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 €.

Naša ponuka

Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s  pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet. Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov, zaradenie sa do kolektívu.

Starostlivosť o dieťatko je zabezpečovaná vysokoškolsky vzdelaným pedagogickým personálom a zdravotnou sestrou, ktorý pristupujú k dieťatku so zohľadnením jeho vekových osobitostí.

Celodenný pobyt

Potrebujete sa vrátiť do zamestnania?

Tento pobyt je najvhodnejší pre rodičov, ktorí sa chcú vrátiť do zamestnania. Umiestnením dieťaťa do nášho zariadenia Vám náklady spojené s poskytovaním starostlivosti o Vaše dieťatko preplatí príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Stačí podať žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur/ mesiac.

Máte možnosť skoršieho návratu do zamestnania, časovú flexibilitu a nadštandartnú starostlivosť o Vaše dieťatko.

V cene je zahrnuté

Jednodňový (občasný) pobyt

Máte niečo naplánované?

Tento pobyt je vhodný pre rodičov, ktorí potrebujú počas dňa vybaviť svoje neodkladné záležitosti, návštevu u lekára, na úradoch, alebo jednoducho čas, ktorý potrebujete venovať sami sebe. Jednodňový občasný pobyt zabezpečuje celodennú starostlivosť o dieťatko v rozsahu 8 hodín.

Kontakt

Informácie poskytujeme len telefonicky.

Tel. č.: +421 949 759 541

Tel. č.: +421 915 165 033